امروز پنجشنبه 12 تير

باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان از کلیه دانشجویان و دانش آموختگان دارای طرح و ایده حمایت می کند.

:::آرشیو:::


کد : 23

 

 

 

 

 

 

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان شهرضا برای دانشجویان و فارغ التحصیلانی که شرایط عضویت در باشگاه را ندارند اما دارای ایده و یا طرحی هستند و نیاز به حمایت مادی و معنوی دارند در صورت ارائه طرح به باشگاه وتصویب در شورای پژوهشی می توانند طرح یا ایده خود را به نتیجه برسانند.

ضمناً طرح یا ایده هایی که قابلیت تجاری سازی، کاربردی و به حل مشکلات کشور می انجامد در اولویت تصویب قرار دارند.

 تصاویر مربوطه

Phoenix:تصویر0 از 3تصویرPhoenix:تصویر1 از 3تصویرPhoenix:تصویر2 از 3تصویر